دانلود آهنگ جدید

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دوست دارم منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دریا منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دردت به جانم منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام اخبار بین الملل منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دوست دارم منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام بچرخ تا بچرخیم منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام ای آشنای من منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام تقویم شمسی منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام عاشقترینم منتشر شد

آهنگ جدید