دانلود آهنگ جدید

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام عطر فرنگی منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : دوشنبه 2022/02/14

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام جزیره منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دختر قاجار منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دوست دارم منتشر شد

پدرام پالیز انتشار در تاریخ : سه‌شنبه 2020/08/18

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دریا منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام دردت به جانم منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام اخبار بین الملل منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام بچرخ تا بچرخیم منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام ای آشنای من منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام تقویم شمسی منتشر شد

آهنگ جدید پدرام پالیز به نام عاشقترینم منتشر شد