دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور همراه متن از رسانه ونوس موزیک

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور

دانلود آهنگ جاستینا به نام عبور از سایت ونوس موزیک

Justina Oboor Download Music venusmusic

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ عبور

ﻣﻦ ﺧﻮﺩه ﺷﻌﻠﻪ ﯼ ﺁﺗﯿﺸﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻡ ﺭﺍﻫﯿﺸﻢ
می ﺪﻭﻧﻢ ﺩﺷﻤن هاﻡ می ﺴﻮﺯﻥ
ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎﺩﻡ
ﺑﺎﺵ یدﻭﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺵ
می ﺪﻭﻧﻢ بگی بشین
ﺑﺒﯿﻦ ﺩﺭها ﻫﻤﻪ ﺑﺴته ﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑه ﯾﮑﯽ ﺑﮕﯽ ﺭﻓﯿﻖ ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﻫﻪ ﺩﯾﺪی
آﺭﻩ ﺍﺯﻣﻢ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﻧﯿﺲ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺩی ﺗﻮو ﺟﯿﺶ ﺩﯾﺪی
ﺧﺮطﻮﻡ ﺳﺮ ﺭﺍﺳﺖ می ﮑنی ﭘﯿﺶ می رﯼ ﺷﯿﺮ می ﺸﯽ ﺳﺮ
ﺗﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺍﻫﻬﻪ نه ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧمی ﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﻟﻔﻈﻤﻮ ﮔﻨﮓ
ﻧمی ﮑﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺣﻖ ﻧمی ﺨﻮﺭﻡ ﺟﻮﻥ می ﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺳﺮ ﻧمی ﺒﺮﻡ
ﻏﺮﯾﻀﻪ ﯾﻓﺮﺿﻪ ﺗلقینه ﻫمه ﭽﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﻣﻐﺰﺕ
ﻟﺬﺕ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺴﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻫمه ﭽﯽ ﻣﺒﻬﻢ
ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﺁﯼ ﺁﺩﻡ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﭼﯿﻢ ﺩﺭﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺩﻧﺒﺎله ﺟﻮﺍبه ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺻﺎﻋﻘﺶ می ﺰﻧﻪ ﺁﺗﯿﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﻫﯿﺸﻢ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﭼﻪﺣﺎﻟﯿﻢ

ﻧﻪ می ﺸﻨﻮﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻫﻤﻮ ﺗﻮو ﺯﻣﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﻢ ﺑﺪﯼ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ
ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻧﺸد ﻧﺎﺟﯿﺎ ﺑﺪﺍﺩﻣﻮن نمی ﺮﺳﻦ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺁﺩﻡ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﺭﺯﻭﺷﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻬﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ
ﺁﺭﺯﻭﻣﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺩهﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩﻥ ﺁﺯﺍﺩیها ﺯﻭﺭﻥ ﻗﺸﻨگی ها
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﺩﻭﺭﻥ ﺗلخی هارﻭ ﺗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﺩﯾ هاﺭﻭ
ﺫﻭﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺮﺕ ﻧﺸﻦ ﺣﻮﺍﺳﻤﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ می ﺸﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ
ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻣﻪ ﻫﻤﯿﺸﻢ ﺣﺮﻓﺎﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻧﻪ ﯾﺎ
می فهمیش ﯾﺎ ﺭﺩ می ﺸﯽ ﺍﺯﺵ ﯾﺎ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ می ﮑﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺍﺯﻡ

برچسب ها
دیدگاه کاربران
دیدگاه خود را بگذارید

آهنگ های برگزیده

دانلود آهنگ هروقت خواستی بودم بابا لنگدم دلتنگدم میای بریم رامین تجنگی

دانلود آهنگ آخه پر دردم مه رامو گم کردم رامین تجنگی

دانلود آهنگ حرفی بزن سکوت نکو یا مه بگم یا تو بگو رامین تجنگی

دانلود آهنگ رامین تجنگی به نام بزن بریم

دانلود آهنگ الانم گرفته یه بغضی گلومو نمیشه فراموشم این سال

دانلود آهنگ تو رفتی و این بار رسیدم به بنبست کجایی ببینی دارم میرم

دانلود آهنگ فدایی به نام تبر

دانلود آهنگ فدایی به نام تیغ

دانلود آهنگ محمد محرمی به نام سال شوم

دانلود آهنگ دوست داری بمیری اگه نباشم ولی نمیگی ویناک

دانلود آهنگ دوست داری بپیچی باهات بکِشم منو ببینی ویناک

دانلود آهنگ پونزده پرو مکس خریدم واسه بچ ویناک

دانلود آهنگ صد تا شاخه گل خریدم واسه بچ ویناک

دانلود آهنگ میدی لوز بخوای ببینیم هر روز تنت نمیره بلوز ویناک

دانلود آهنگ زدم جوز چشات روشن تر از روز ویناک

دانلود آهنگ ویناک به نام واسه بچ

دانلود آهنگ از من اعتراف گرفتی مگه عشقم اتهامه جمشید

دانلود آهنگ تو سیاه ترین شب شهر اما از آغوش تو دور جمشید

دانلود آهنگ چشامو بستی و بردی به دل کوچیک و سردت جمشید

دانلود آهنگ من گناه کارت نبودم که غمش دائم باهامه جمشید

دانلود موزیک ویدیو ویناک به نام واسه بچ

دانلود آهنگ شهروز به نام کاناپه

دانلود آهنگ پویان اسدی به نام حضرت بابا

دانلود موزیک ویدیو نیواد به نام پروانه

دانلود آهنگ جمشید به نام بی پناه

دانلود آهنگ افشین و پوبون به نام حبیبی بیبی

دانلود آهنگ اونی که عاشقش بودیم رفت و دیگه برنگشت علی عبدالمالکی

دانلود آهنگ نو که اومد به بازار ما شدیم دل ازار علی عبدالمالکی

دانلود آهنگ علی عبدالمالکی به نام قصه